ALP armyFENIX protector alp army foto

Univerzální vazba

Vývoj popruhové nosné vazby

Pro zajištění modulárnosti jsou výrobky firmy ALP opatřeny popruhovou nosnou vazbou. Uživatel si může rozvrhnout rozmístění pouzder na vestě, batohu či jiném vybavení podle své potřeby. Naše společnost vyvinula vlastní, chráněný, systém popruhové nosné vazby. Principielně se jedná o sestavu popruhů na nosiči (vesta, batoh atd.) a sestavu popruhů a přezek ve formě protikusu na pouzdru, sumce, kapse atd. Vzájemným propletením dojde ke spojení obou těchto předmětů.

Prvním intenzivněji používaným systémem popruhové nosné vazby se stal systém PALS - Pouch Attachment Ladder System, který je znám také pod označením MOLLE. MOLLE je však ucelený modulární výstrojní systém amerických ozbrojených sil a PALS je jeho součástí. Systém PALS se skládá z horizontálně umístěných popruhů šíře 1 palec (2,54cm) s vertikálním rozestupem rovněž 1 palec. Popruhy jsou přišity k základové tkanině v rozestupu 1,5 palce (3,81cm). PALS si nechaly v roce 1998 pro USA a Kanadu patentovat ozbrojené síly USA. Dá se říci, že dnes je tento systém nejčastěji používaný na celém světě. Tento systém však má jedno omezení. Pokud chce uživatel otočit sumku či pouzdro vertikálně, musí použít speciální mezikus. Vede to také k tomu, že pouzdro více odstává a více se pohybuje, protože popruhy PALS mají větší toleranci pro stranový pohyb.

Univerzální vazba

Výše zmíněný problém vyřešil systém popruhové vazby na vestě pro německé ozbrojené síly projektu Infanterist der Zukunft (Pěšák budoucnosti). Na vestě byly našity popruhy popruhové nosné vazby jak horizontálně, tak i vertikálně. Našití bylo provedeno v místě křížení popruhů. Tento systém tedy umožnil umístění pouzdra jak vertikálně, tak i horizontálně. K vidění byl tento projekt nejprve na výstavě Eurosatory 2002 a následně byl testován vojáky v roce 2002 v Kosovu. V roce 2004 pak byl oficiálně pořízen ozbrojenými silami Německa. I tento systém však má svá omezení. V první řadě není možno připevňovat pouzdra těsně k sobě. Je to dáno právě prošitím v místě křížení popruhů. Druhým problémem je to, že německý systém popruhové vazby není kompatibilní se systémem PALS. Není tak možno na něj připevnit jakékoliv komerčně nabízené pouzdro či pouzdro zavedené v jiné zemi NATO (například pouzdra na speciální radiostanice, sumky), což může být komplikací při mezinárodních operacích.

Univerzální vazba

Univerzální vazba ALP typ I

Společnost ALP vyvinula vlastní systém popruhové vazby. Jedná se o univerzální vazbu, která je tvořena jak horizontálními tak i vertikálními popruhy šíře 2,54cm. Tyto popruhy jsou našity k základové tkanině v přesných rozestupech tak že vytvářejí pole o délce 2,60cm a to po celé délce horizontálního popruhu a na vertikálním popruhu vždy mezi dvěma horizontálními popruhy. Tento systém tedy umožnil nejen možnost umístění pouzder jak vertikálně, tak i horizontálně, ale umožnil i použití pouzder se systémem PALS, protože je s ním kompatibilní a díky způsobu našití. Univerzální vazba nabízí 100% využití plochy horizontálních popruhů, kdy pouzdra je možno připevňovat těsně k sobě. Univerzální vazba ALP také zajišťuje těsnější připevnění pouzdra k nosiči, takže pouzdra se tolik při běhu nepohybují. Univerzální vazba je chráněna užitným vzorem.

Univerzální vazba

Univerzální křížová vazba ALP typ II

Původní univerzální vazba byla velice dobrým řešením modularity výstroje vojáka. Aby modularita byla naplněna bezezbytku, bylo nutno najít způsob jak umožnit nejen 100% využití horizontálních popruhů, ale také 100% využití popruhů vertikálních. Pozici pouzdra zavěšeného na vertikálních popruzích ovlivňovalo to, že vertikální popruhy na univerzální vazbě jsou našity pod popruhy horizontálními. Krok při posunu pouzdra směrem nahoru nebo dolů byl ovlivněn šířkou horizontálního popruhu. Byl proto vymyšlen nový způsob našití popruhů, který umožnil 100% využití délky popruhů a umožnil tím mnohem přesnější umisťování pouzder, ať jsou otočeny jakkoliv v úhlu 90 stupňů. Nová univerzální křížová vazba je tvořena horizontálními popruhy šíře 2,54cm, které jsou umístěny jako první. Přes ně jsou přešity popruhy vertikální, které mají menší šíři. Průchody pro popruhy na pouzdrech jsou tedy po celé délce jak horizontálního, tak vertikálního popruhu. Systém je stále kompatibilní se systémem PALS. Umožňuje ideální využití přední i zadní plochy balistické vesty, protože uživatel si může pouzdra umístit a otočit tak, aby na ně dosáhnul. Univerzální křížová vazba je chráněná užitným vzorem.

Univerzální vazba

© kuks 2011-16 | edit